17/09/2018
Philippe Michiels

S.C. OLVE geldt al jaren als één van de grootste clubs in het Katholiek Sportverbond (en bij uitbreiding ook wel een beetje van België). Het mag dan ook geen verwondering wekken dat er sinds de oprichting al heel wat gebeurd is. De evolutie van een  kadettenploegje naar een club met +/- 600 leden, verdeeld over 32 ploegen  + een goedgevulde zaterdagochtend met de Eigen Kompetitie + tientallen medewerk(st)ers is er dan ook niet zonder slag of stoot gekomen, maar is vooral gebaseerd op de inzet van – zonder overdrijven – honderden vrijwilligers door de jaren heen.

 

De start

Er was eens een grote jongensschool in Edegem met een cluster van jong geweld en om dit in goede banen te leiden werden er geregeld wedstrijden georganiseerd, in verschillende sporten, met de hulp van de heer prefect en enkele sportieve leraren. Om dit een meer gestructureerde vorm te geven groeide het idee om een echte sportieve grootse organisatie op te bouwen en op 9 december 1969 kwam het dan zo ver.

1ste bestuursvergadering op 9 december 1969

Op 9 december 1969 kwamen in het K.V.E. te Kontich 12 vrijwilligers opdagen om te zorgen voor de uitbouw van een sportclub voor de leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes-College te Edegem. De stichtingsvergadering was een feit. De Heer Reinquin opende de vergadering en schetste in het kort hoe het idee gegroeid was, wat er al verwezenlijkt werd, wat de doelstellingen zouden zijn  en hoe hij de club in haar werking en uitgroei zag. De naam was door de oprichters reeds boven de doopvont gehouden: Sporting Club OLVE.

Volgend bestuur, waarin zowel leraars als ouders moesten vertegenwoordigd zijn, werd verkozen:

André Apers, Roger Auwerkerken, Robert Cools, Marcel De Meyer, Gustaaf Dillen, Guido Halsberghe, Ferdinand Jacobs, André Mens, Johan Quaghebeur, Armand Reinquin, Walter Simons, Jos Vanheybeeck, André Vercammen, Constant Verhelst en de heren Billion, Fierens, Gillé, Melis, Van Clapdurp, Pauwels, Verbinnen, Van Tricht, Hellemans & D’hulster

Volgende samenstelling werd aanvaard:

 • Voorzitter: Dhr. Billion
 • Ondervoorzitter: Dhr. Verhelst
 • Secretaris: Dhr. Gillé
 • Hulpsecretaris: Dhr. De Meyer
 • Penningmeester: Dhr. Vercammen
 • Hulppenningmeester: Dhr. Verbinnen
 • Materiaalmeester: Dhr. Vanheybeeck
 • Proost & Public Relations: Dhr. Reinquin

In het begin was S.C. OLVE een multisport-vereniging. Op enkele dagen tijd werden reeds meer dan 200 inschrijvingen geboekt, verdeeld over de sporttakken: voetbal, basketbal, tafeltennis, volleybal en zwemmen. Later evolueerden alle sporttakken met meer of minder succes naar aparte clubs, maar wel steeds onder de koepel van het OLVE-college.

De eerste voorzitters waren dan ook letterlijk “Algemeen Voorzitter”. Later kreeg elke afdeling haar volledig eigen bestuur. Wat voetbal betreft hadden we :

 • Dhr. Billion : algemeen
 • Dhr. Contant Verhelst (september 1970) : algemeen
 • Dhr. Miel Thiry (1973) : algemeen
 • Dhr. Rik Schmook : 1977 & tevens laatste algemeen voorzitter

Vanaf dan enkel voor de voetbalafdeling : Jos Schoeters, Dirk Stuyck, Louis Embrechts, Patrick Haenen, Guido Dirkx, Gustaaf Van Gucht, Cindy Mus, Raf Embrechts, Patrick Poth.

Op 18/06/1971 wordt beslist om aan te sluiten bij het toenmalige KKSFB (kath. sportverbond): twee kadettenploegen A +B spelen reeds kampioen tijdens hun 1ste speeljaar !

De senioren starten in het seizoen 1972 –1973.

De Pleinen

De eerste wedstrijden vonden plaats op de velden van K.V.E., later ernaast op de velden van Franssen (allebei in de Groeningenlei te Kontich).

Op 6 september 1975 werd verhuisd naar de Lode de Boningestraat. Waar ook het eerste deftige OVE-chalet die naam waardig was opgetrokken. Al iets oudere ex-spelers, super-veteranen of medewerkers/supporters van het eerste uur zullen zich nog wel de vele activiteiten herinneren, die er plaatsvonden. En dat op elk mogelijk uur van de dag en de nacht. Verdere ontboezemingen zijn  helaas gecensureerd tot grote opluchting  voor vele van de hierboven vermelde “ouderen”.

In 1983 werden dan definitief de terreinen aan de Prins Boudewijnlaan in gebruik genomen. Ook hier zijn er nog vele herinneringen aan de maandenlange afwerking door een enorme schare OLVE-vrijwilligers. Zowat de volledige binneninrichting werd door de clubleden zelf gerealiseerd, o.l.v. Guy Saenen en met de hulp van de nodige specialisten. Om er enkele te noemen : Pol Hoydonckx (al het houtwerk), Bart Lauwers (ontwerp en afwerking toog, …). Als u er nog weet, zet ze er maar bij.

De officiële ingebruikname gebeurde tijdens een feestelijke zitting met de aanwezigheid van de top van het Verbond, de politieke elite van Edegem met o.a. dhr. Tindemans en  uiteraard een meerderheid OLVE-leden.

Diverse data en evenementen

OLVE-BAL :

Het 1ste bal vond plaats op 5 december 1970. Vanaf het begin was dit een successtory : een bomvolle aula, iedereen op zijn paasbest, steeds opgeluisterd door de betere muzikanten (wie herinnert zich niet de legendarische Henk Van Montfoort en zijn orkest, die jarenlang kwamen optreden), de sfeervolle bodega in de kelders van het college, flink gestoffeerde tombola’s, … Over de wedstrijden van de dag erna zullen wij zedig zwijgen.

OLVE-CUP :

Gestart als “INTERNATIONAAL MINIEMENTORNOOI”in 1978 met 8 ploegen groeide ook dit uit tot een internationaal evenement. Bezieler van het eerste uur was Hans Ernst. Na diens overlijden nam Erlend Peters de fakkel over.

Vanaf 1992 werd dit “OLVE-CUP” en vanaf 1999 “OLVE FLANDERS CUP”.

Deelnemers door de jaren heen kwamen uit België, Nederland (DCV, Elinkwijk, Avesteyn), Duitsland (Kleve, Donsbruggen), Frankrijk (Treillèires, Pays d’ Anast), Engeland (Windsor Drive, Cheltenham), Spanje (San Ignacio), Hongarije(Esztergom) en Griekenland (Messara).

Waar we de eerste +/- 30 jaar soms 2 à 3.000 toeschouwers mochten verwelkomen (inclusief de vele buitenlandse meegereisde ouders en supporters), liep ook dit wegens tanende belangstelling op zijn einde. Het laatste tornooi vond plaats in 2015 met slechts enkele honderden aanwezigen. Inclusief de spelertjes dan nog.

BUITENLANDSE TRIPS :

Het idee voor de OLVE-CUP groeide na enkele deelnames aan een miniementornooi in Engeland bij Windsor Drive, ook alweer gerealiseerd door Hans Ernst.

Maar trips naar het buitenland stegen exponentieel en niet alleen bij miniemen. Ook in Nederland (DCV, Veendam, …), Duitsland (Kleve), Frankrijk (Vigneux via Treillières), Denemarken, Noorwegen, Finland, … overal doken OLVE-teams van alle leeftijden op. Weliswaar met wisselend succes, maar het blijven wel prachtige herinneringen en een verrijking voor alle deelnemers.

CLUBBLAD :

André Apers was de redacteur van het eerste clubblad : “Het Bandje”, ( 13/02/70). Later werd dit het “Periodiekje”, eveneens onder redactie van A. Apers en later door B. Van Herwegen.

In 1985 werd het “ClubgOLVEn” onder redactie van Dirk Stuyck. Na 162 boekjes waren bij deze laatste beide duimen finaal leeggezogen en verdween het gedrukte ledenblad definitief.

Ondertussen werd immers onder het voorzitterschap van Patrick Haenen door Stefan Roland en Vincent Van Gucht de eerste website opgericht (members.xoom.com/SCOLVE). Deze verhuisde vervolgens naar users.telenet.be/olve om finaal terecht te komen op www.scolve.be . Deze website is in kundige handen en evolueert constant naar een hoger niveau.

EN DE REST … :

Petanque : gestart op 22 juli 1990 en nog steeds een succes.

OLVE-kwis : jarenlang een geslaagde avond, op onnavolgbare wijze georganiseerd en gepresenteerd door de heren Putzeys (eerst vader André, dan zoon Marc).

Kaartavonden : ook bijna 20 jaar een maandelijkse vrijdagavondvullende bezigheid, vooral sfeervol door de heterogene samenstelling van de deelnemers (profs versus amateurs). Meest gehoorde uitspraak : “Kunde gaai ni telle?” (+/- 94 decibel, diverse namen bekend bij de redactie).

KKVS / GvA-tornooi : eerste deelname in 1972 met een 3de plaats. Daarna een rist overwinningen en nog steeds een jaarlijks weerkerend succes.