01/09/2018
Philippe Michiels

Olve wil ploegen opleiden:

 • die aanvallend voetbal spelen
 • die opbouwen van achteruit
 • waarin iedere speler zowel verdedigende als aanvallende taken op zich neemt (totaalvoetbal)
 • die in zone spelen
 • die voetbal spelen dat gebaseerd is op balbezit
 • waarin alle spelers de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen.
 • waarin alle spelers verantwoordelijkheid krijgen
 • die willen winnen en kunnen verliezen.
 • waarin opleiding primeert op het resultaat (jeugd)
 • waarin een goede, positieve ploeggeest heerst en die als een sterk collectief voor de dag komt.
 • waar ook plaats is voor vriendschap, plezier en solidariteit.

 

Olve wil spelers/doelmannen opleiden:

 • die technisch onderlegd zijn
 • op alle posities initiatief durven nemen
 • een goed positiespel hebben
 • die in het 1:1 duel de bovenhand halen, zowel verdedigend als aanvallend.

 

Olve wil doelmannen opleiden:

 • die meevoetballen
 • die opbouwen van achter uit
 • die de ploeg sturen

 

 Olve wil een eerste elftal:

 • waarin talentvolle jonge spelers een kans krijgen.
 • dat tracht aanvallend en technisch verzorgd voetbal te brengen dat gebaseerd is op balbezit
 • waarin creativiteit beloond wordt en waarin alle spelers durven initiatief te nemen.

 

Olve wil spelers, begeleiders en trainers die:

 • respect tonen voor eigen spelers, begeleiding, supporters en materiaal
 • respect tonen voor spelers, begeleiding, supporters en materiaal van de tegenpartij
 • respect tonen voor de scheidsrechters

 

Olve wil ouders/supporters die:

 • interesse tonen in de activiteiten van hun kinderen. Die hen positief aanmoedigen, laten genieten van het spel en hen geen druk opleggen. Daarom is het belangrijk de ouders geen onrealistische verwachtingen hebben en de kwaliteiten en zwakten van hun kinderen  juist kunnen inschatten.
 • supporter zijn en de trainer trainer laten zijn. Die respect tonen voor de begeleiding en op een normale manier met hen communiceren. Die de begeleiding steunen in hun beslissingen en hun gezag niet ondermijnen. Die de werking van de ploeg en club ondersteunen.
 • zich onthouden van commentaar tov de scheidsrechter en de spelers/supporters van de tegenpartij

Olve wil deze doelstellingen bereiken door een kwalitatieve spelersopleiding, ondersteund door een kwalitatieve trainersopleiding, aan te bieden.

 
 
16/02/2019
Philippe Michiels

Technische Commissie (TC)

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor alle sportieve aangelegenheden van de ploegen en spelers van Sc Olve. De TC zorgt voor een kwalitatieve opleiding door:

 • het sportbeleid te bepalen
 • in te staan voor de uitvoering van het sportbeleid. Daartoe:
 • beslist de TC over spelers- en trainersindeling
 • zorgt de TC voor spelers- en trainersopleiding
 • zorgt de TC voor spelers- en trainersrekrutering

De TC bestaat uit een voorzitter, een afgevaardigde van de begeleidersvergadering, een afgevaardigde van de RVB, een coordinator per categorie en een coordinator voor de doelmannen. Aanvullend is een onbeperkt aantal gecoopteerde leden mogelijk. Eventuele andere taken (voetbalstage, BOT-cup, trainersvergaderingen,.....) worden onder de leden verdeeld. Alle functies zijn jaarlijks herkiesbaar bij gewone meerderheid van stemmen.

Profiel coordinator:

 • aanwezig op de TC-vergadering
 • zelf een voorbeeld in de toepassing van het sportbeleid
 • verdediger van het sportbeleid
 • geeft leiding en neemt verantwoordelijkheid binnen zijn categorie
 • zorgt voor de uitvoering van het sportbeleid binnen zijn categorie
 • geeft info van TC door aan trainers en omgekeerd
 • denkt op de vergadering mee ivm alle categorieën en alle problemen/opportuniteiten

 

Begeleidersvergadering (BV)

De BV is verantwoordelijk voor alle extra-sportieve aangelegenheden van de ploegen. De BV bestaat uit een voorzitter, minimum één begeleider per ploeg, een tornooiverantwoordelijke, de verbondsverantwoordelijke, verantwoordelijke van het feestbestuur en een vertegenwoordiger van de TC. Trainers en begeleiders beslissen onderling de verdeling van de tornooien. In geval van geschil is de BV bevoegd.

 • De BV en TC staan onder de controle van de Raad van Bestuur (RvB). De TC en de BV nemen belangrijke beslissingen in overleg met de Raad Van Bestuur. De Raad Van Bestuur neemt steeds de eindbeslissing.
 • De ethische raad kan op vraag van de RVB tussenkomen in interne geschillen
 
 
17/02/2019
Philippe Michiels

Spelers, trainers en begeleiders:

 • schikken zich naar het regelement, de Olve keuzes en de algemeen aanvaarde beleefdheidsregels
 • hebben respect voor het aangeboden materiaal
 • onthouden zich voor, tijdens en na de wedstrijd van commentaar tov de scheidsrechters en tegenpartij
 • schudden na de wedstrijd de hand van de tegenpartij en scheidsrechter
 • dragen fairplay hoog in het vaandel
 • zijn op tijd

 

 Trainers en begeleiders:

 • roken niet tijdens wedstrijden en trainingen
 • onthouden zich van alcoholische dranken tijdens wedstrijden
 • betrekken de ouders en zorgen voor een degelijke communicatie met spelers en ouders
 • houden ten allen tijde vast aan de OLVE-visie, zowel op training als tijdens de wedstrijden, ook al is dit niet altijd even makkelijk
 • respecteren de identiteit en de sportieve intenties van de speler
 • sanctioneren onsportief gedrag en belonen sportief gedrag.
 • mogen zelf geen rol spelen in een mogelijke overgang van spelers naar een andere club. De trainer dient de geïnteresseerde club individueel door te verwijzen naar de ouders. De trainer/begeleider mag een mogelijke overgang niet aanmoedigen. De trainer moet een mogelijk interesse melden bij de TC of RVB.
 • Coachen zinvol tijdens trainingen en wedstrijden

 

 Spelers:

 • begroeten trainers en begeleiders
 • verzorgen kledij en schoeisel
 • verwittigen trainer of begeleider tijdig in geval van afwezigheid (zowel voor training als wedstrijd)
 • gedragen zich rustig in de kleedkamer en laten deze netjes achter
 • nemen na elke training en wedstrijd een douche
 • roken niet in sportuitrusting
 • drinken geen alcoholische dranken voor of tijdens de wedstrijd
 • vermijden overmatig drankgebruik
 • gebruiken of verhandelen geen drugs
 • laten in geval van een blessure een diagnose maken (orthopedist,sportdokter), volgen een behandeling (kinesist), nemen voldoende tijd om volledig te herstellen en brengen de trainer(s) op de hoogte.
 
 
17/02/2019
Philippe Michiels

Olve wil zo veel mogelijk opgeleide trainers, daarom...

 • worden trainers aangezet en ondersteund om een officiële trainerscursusses te volgen en krijgen ze informatie omtrent het aanbod
 • worden trainers aangezet en ondersteund om erkende en niet-erkende bijscholingen te volgen en krijgen ze informatie omtrent het aanbod
 • organiseert de TC zelf bijscholingen
 • zorgt de TC voor feedback op trainingen en wedstrijden
 • neemt de TC initiatief om de trainers via documentatie te ondersteunen en te informeren

 

Olve wil trainers die de Olve-visie volgen...

 • In de eerste lijn begeleidt de coordinator de trainers ivm de toepassing van het sportbeleid.
 • De TC zorgt voor informatie omtrent het sportbeleid
 • De TC zorgt voor feedback omtrent de toepassing van het sportbeleid

 

Olve wil gemotiveerde trainers. Daarom...

 • zorgt de TC ervoor, via de materiaalmeester, dat de nodige materialen aanwezig zijn opdat de trainers in goede omstandigheden training kunnen geven.
 • Zorgt de TC ervoor dat voldoende omkadering aanwezig is
 • Zorgt de TC jaarlijks voor een functioneringsgesprek

 

Trainersindeling / doorstroming / rekrutering...

 • ideaal aantal jaren bij dezelfde ploeg: 2
 • nieuwe (jonge) trainers koppelen aan meer ervaren trainers
 • nieuwe, jonge trainers in stap 1 inbrengen
 • jonge trainers opvolgen / perspectieven aanbieden
 • Rekrutering bij scholieren / junioren / senioren / veteranen / ouders
 
 
 
 

© 2023, website powered by Twizzit.com