16/02/2019
Philippe Michiels

Technische Commissie (TC)

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor alle sportieve aangelegenheden van de ploegen en spelers van Sc Olve. De TC zorgt voor een kwalitatieve opleiding door:

 • het sportbeleid te bepalen
 • in te staan voor de uitvoering van het sportbeleid. Daartoe:
 • beslist de TC over spelers- en trainersindeling
 • zorgt de TC voor spelers- en trainersopleiding
 • zorgt de TC voor spelers- en trainersrekrutering

De TC bestaat uit een voorzitter, een afgevaardigde van de begeleidersvergadering, een afgevaardigde van de RVB, een coordinator per categorie en een coordinator voor de doelmannen. Aanvullend is een onbeperkt aantal gecoopteerde leden mogelijk. Eventuele andere taken (voetbalstage, BOT-cup, trainersvergaderingen,.....) worden onder de leden verdeeld. Alle functies zijn jaarlijks herkiesbaar bij gewone meerderheid van stemmen.

Profiel coordinator:

 • aanwezig op de TC-vergadering
 • zelf een voorbeeld in de toepassing van het sportbeleid
 • verdediger van het sportbeleid
 • geeft leiding en neemt verantwoordelijkheid binnen zijn categorie
 • zorgt voor de uitvoering van het sportbeleid binnen zijn categorie
 • geeft info van TC door aan trainers en omgekeerd
 • denkt op de vergadering mee ivm alle categorieën en alle problemen/opportuniteiten

 

Begeleidersvergadering (BV)

De BV is verantwoordelijk voor alle extra-sportieve aangelegenheden van de ploegen. De BV bestaat uit een voorzitter, minimum één begeleider per ploeg, een tornooiverantwoordelijke, de verbondsverantwoordelijke, verantwoordelijke van het feestbestuur en een vertegenwoordiger van de TC. Trainers en begeleiders beslissen onderling de verdeling van de tornooien. In geval van geschil is de BV bevoegd.

 • De BV en TC staan onder de controle van de Raad van Bestuur (RvB). De TC en de BV nemen belangrijke beslissingen in overleg met de Raad Van Bestuur. De Raad Van Bestuur neemt steeds de eindbeslissing.
 • De ethische raad kan op vraag van de RVB tussenkomen in interne geschillen